Definicja Marketingu Treści w prostych słowach:

Marketing treści (tylko w kanale Internet) to zestaw działań polegający na dostarczaniu istotnych informacji wybranym grupom odbiorców tam, gdzie jest ich uwaga w sposób w jaki konsumują treści.

Dzięki tym działaniom, odbiorcy potrafią i chcą spełnić / spełniać swoje potrzeby co wyzwala / wpływa na proces sprzedaży.

Rozbierzmy ten mechanizm marketingu treści na części składowe:

Wybrana grupa odbiorców:

Potencjalni i istniejący klienci firmy.

Istotne informacje:

Istotna informacja, to taka, której niestety nie da się określić dobrze jednym słowem. Zatem słów będzie więcej. Istotna informacja, to taka, która zdobywa uwagę odbiorcy, bo pozwala / ułatwia spełnić jego potrzeby.

Informacja w Internecie sprowadza się do 3 funkcji: edukacja, rozrywka, inspiracja. Bo czy można coś więcej przekazać informacją?

Uwaga:

Uwaga, to krótki i nietrwały moment w motywacji odbiorcy do poświęcenia nam czasu.

Uwaga i istotna informacja to „jeden nierozłączny organizm”. Jedno bez drugiego nie istnieje, będąc „kołem zamachowym” marketingu treści.

Uwagę jest trudno zdobyć, ponieważ odbiorca musi nią płacić taj jak płaci się walutą. Innymi słowy, nie otrzymujemy uwagi klienta za darmo. To on za nią płaci… własnym czasem. Tym co jest dla niego najcenniejsze.

Uwaga to zasób organizacji w czasach cyfrowej transformacji (czyli dokładnie teraz) równy w swojej ważności zasobom finansowym czy kadrowym.

Konsumowanie treści:

Nie lubię tutaj występowania słowa „konsumowanie”, ale chwilowo nie ma lepszego.

Oglądanie, czytanie, słuchanie możemy nazwać konsumpcją. Na szczęście istnieją (na razie) tylko te trzy formy konsumpcji treści. Dlatego można w łatwy sposób podzielić treści, które niosą informacje na trzy typy: obraz / film, tekst, dźwięk.

Odbiorcy potrafią i chcą spełniać potrzeby:

Ponieważ potrzeby są silnikiem napędzającym gospodarkę, to są / powinny być one najważniejszym zainteresowaniem każdej firmy.

Firma jako organizacja, posiada zdolności do spełniania potrzeb swoich klientów, za co otrzymuje ustalone wynagrodzenie.

Marketing treści w Internecie jest oparty w dużym uproszczeniu o strony www i platformy społecznościowe, co możemy nazwać ekosystemem.

Jeżeli ten ekosystem (należący do firmy stosującej strategię Content Marketingu) będzie źle działał, to odbiorcy nie będą potrafili spełnić swoich potrzeb poprzez kupowanie produktów lub usług.

Jednocześnie odbiorcy muszą mieć motywację do spełnienia swojej potrzeby w określonym czasie, czyli muszą ją chcieć spełnić. I jednocześnie odbiorcy muszą mieć świadomość, że mają taką potrzebę, którą firma może spełnić. (ujawnia się tu cykl procesu potrzeb).

Proces sprzedaży.

Marketing Treści jest częścią procesu sprzedaży. Może go rozpoczynać, może go kontynuować, ale ważne są wezwania do działania, które przeniosą odbiorcę na kolejny etap sprzedaży. Etapy sprzedaży możemy wyznaczyć 3: rozpoczęcie, postęp / kontynuacja, domknięcie / odmowa.

Proces sprzedaży bywa obrazowany lejkiem sprzedaży.

Jeżeli Marketing Treści rozpoczyna proces sprzedaży, otwiera lejek, to zawarte w nim wezwanie do działania, ma na celu przejście do etapu postępu, który należy skierować właściwymi działaniami w stronę domknięcia. A, ponieważ więcej osób skonsumuje treść, niż kupi produkt lub usługę, to zobrazowany proces sprzedaży ma właśnie kształt lejka.

Podsumowanie:

W zasadzie rozebranie definicji na części składowe sprawiło, że dopasowując je do swoich potrzeb biznesowych otrzymujemy ramy strategii marketingu treści.

Jeżeli nazwiemy części składowe „elementami”, które są ze sobą powiązane na zasadzie, że elementy występują w kolejności po sobie, to otrzymamy system, który pracuje w cyklu. Wkrótce więcej 🙂

Bonus:

A tym czasem jako bonus dorzucam definicję strategii, ponieważ to słowo na przestrzeni ostatnich lat, miesięcy, tygodni i godzin, zostało użyte tak wiele razy, że nabrało znaczeń, które rozwodniły jej sedno do tego stopnia, że odparowała jego istota.

Strategia to plan określający sposób w jaki należy działać by osiągnąć założone cele.

Tobiasz Suchowiejko

Author Tobiasz Suchowiejko

More posts by Tobiasz Suchowiejko

Leave a Reply

All rights reserved Salient.