Manifest, Misja & Wizja

Mała Wielka Marka to niezależni freelancerzy i małe firmy marketingowe, które łącząc swoje talenty, tak jak duża agencja, odpowiadają na wszystkie cyfrowe wyzwania sprzedażowe swoich klientów.
To marzenia dążenia do doskonałości, ambicje poparte motywacją do wysiłku, chęci przełamywania zastanego „porządku” marketingowego, zaangażowanie wynikające z pasji, której fundamentem jest wprowadzanie zmiany napędzanej wyobraźnią.
To także twarde doświadczenie biznesowe w budowaniu firm od 0 do ośmiocyfrowych przychodów.
To empatia i pokora, dzięki której zmieniamy agresywny marketing przeszkadzający w działania, które edukują, bawią i inspirują ludzi, zdobywając ich zaufanie i uwagę.
Wykorzystujemy te same narzędzia co inne agencje oferując strony i sklepy www, SEO, SEM i cały pozostały arsenał, ale…
…”Internet, to nie strony www, a marka, to nie logo”…
… używamy je do budowania Twojej marki, która ma służyć Twoim klientom, ludziom, społecznościom.
Jak rozumiemy markę?
Marka to obietnica jaką składasz klientowi symbolizowana nie tylko przez logo…
Marka to jest to, co klient opowiada o Twoim produkcie / usłudze.
Marka pozwala klientowi zapamiętać Cię i odróżnić od konkurencji.
Marka to emocje, jakie klient przeżywa w kontakcie z Twoim produktem / usługą.
Markę masz wtedy kiedy Twój klient mając do wyboru dwa takie same produkty (usługi), jeden Twój, droższy, a drugi konkurencji, tańszy, wybiera Twój produkt.
Nie mając marki, można konkurować tylko coraz niższą ceną.